26.03.2018

Tematy prac magisterskich


Poniżej zamieszczamy tematy prac magisterskich dla studentów 1 semestru studiów II stopnia. Zapisy na tematy podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w poszczególnych Katedrach, na zasadach ustalonych przez Kierownika Katedry.