10.06.2020

Tematy projektów inżynierskich dla studentów III roku studiów I stopnia 2019/20


Zapisy na tematy podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w poszczególnych Katedrach, na zasadach ustalonych przez Kierownika Katedry.