25.04.2018

Tematy projektów inżynierskich i prac licencjackich


Poniżej zamieszczamy tematy projektów inżynierskich dla studentów studiów I stopnia. Zapisy na tematy podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w poszczególnych Katedrach, na zasadach ustalonych przez Kierownika Katedry.

Poniżej zamieszczamy tematy prac licencjackich dla studentów studiów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja: