11.09.2017

Przedłużony termin składania wniosków o stypendia socjalne


Informujemy, że studenci, którzy nie zdążyli złożyć jeszcze wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego mają możliwość złożenia ich w terminie do 22 września br. włącznie.