22.09.2017

Terminy składania podań o wpisy warunkowe, powtarzanie, reaktywację, powrót z urlopu


Informujemy, że podania o wpisy warunkowe, powtarzanie, reaktywację, powrót z urlopu należy składać w dziekanacie do dnia 29 września 2017r.

Wszystkie wzory podań dostępne są w zakładce Wzory dokumentów.