16.02.2016

Umowa o współpracy z Federacyjnym Instytutem Geologicznym w Bośnii i Hercegowinie


fot. Stanisław Malik

29 stycznia 2016 roku w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza, reprezentowana przez prof. Tadeusza Słomkę – Rektora, i prof. Hazim Hrvatović – Dyrektor Federacyjnego Instytutu Geologicznego  w Bośni i Hercegowinie  podpisali umowę o współpracy.

Przedmiotem współpracy będzie wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Akademii oraz potencjału i pozycji Federacyjnego Instytutu Geologicznego dla dalszych działań służących dobru Stron.

Podpisując porozumienie  Strony ustaliły, że współpraca będzie realizowana poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjnych metod prowadzenia badań geologicznych i geofizycznych dotyczących złóż typu CR, ZN-PB, PGE, Au występujących na terenie Federacji Bośni i Hercegowiny; transfer wiedzy i wspólne zajęcia praktyczne dla studentów Akademii
i studentów uniwersytetów państwowych Federacji Bośni i Hercegowiny prowadzone na terenie Federacji Bośni i Hercegowiny; koordynację działań w typowaniu kandydatów – studentów uniwersytetów Federacji Bośni i Hercegowiny do programu AGH UNESCO.

We wzajemnych kontaktach Strony będą reprezentowane przez koordynatorów. Ze strony Akademii jest nim prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, ze strony Instytutu – prof. dr hab. inż. Hazim Hrvatović.