28.09.2017

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018


Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH odbędzie się w dniu 5 października 2017 r., o godz. 11.00 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (budynek główny A-0, I p.).

Program uroczystości:

  • Otwarcie Uroczystości i Powitanie Gości.
  • Wystąpienie Przedstawiciela Władz Rektorskich.
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH prof. dr hab. inż. Jacka Matyszkiewicza.
  • Wykład inauguracyjny Pana prof. dr hab. członka rzecz. PAN Andrzeja Białasa, Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności.
  • Uroczysta immatrykulacja studentów.

W związku z uroczystością, decyzją Pana Rektora prof. Wojciecha Łużnego 5 października 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na naszym Wydziale.