06.09.2019

Wniosek o przedłużenie terminu rejestracji pracy


Informujemy, że zgodnie z § 29 ust. 9 Regulaminu studiów wyższych obowiązującym od dnia 1 października 2019 r. studenci kończący studia w semestrze letnim 2018/2019 mogą złożyć wniosek o przedłużenie terminu do złożenia pracy dyplomowej, nie później niż w terminie jednego tygodnia od dnia wejścia w życie ww. Regulaminu.

Dopuszcza się możliwość składania przez studentów ww. wniosku przed wejściem w życie nowego Regulaminu studiów wyższych, tj. przed dniem 1 października 2019 r.

Ww. wnioski Dziekani będą rozpatrywać nie wcześniej niż od dnia 1 października 2019 r. (od tego dnia istnieje podstawa prawna do rozpatrywania ww. wniosków).

Wniosek o przedłużenie terminu rejestracji pracy