04.12.2017

Wyniki II edycji Konkursu Prac Dyplomowych GeoTalent!


Wyniki II edycji Konkursu Prac Dyplomowych GeoTalent!

22 listopada w Muzeum Gazownictwa w Warszawie odbyła się II Konferencja GeoTalent, podczas której 20 finalistów Konkursu Prac Dyplomowych zaprezentowało wyniki swoich badań w formie referatów i posterów.  Oceny merytorycznej prac dokonała komisja konkursowa, złożona z ekspertów Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz kadry naukowej.

Do konkursu można było zgłosić prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, związane z branżą poszukiwawczo-wydobywczą węglowodorów (maksymalnie do 3 lat od terminu obrony). W konkursie mogli wziąć udział studenci i absolwenci wszystkich uczelni w Polsce.

Sesja referatów:

I miejsce – Adam Fheed (AGH) – Diageneza i właściwości zbiornikowe cechsztyńskich skał węglanowych w rejonie Wielichowa na Niżu Polskim – praca magisterska

II miejsce – Edyta Mikołajczak (AGH) – Komputerowy model inteligentnego sterowania złożem ropno-gazowym – praca magisterska

III miejsce – Andrzej Głuszyński (UWr) – Budowa geologiczna strefy brzeżnej Karpat i zapadliska przedkarpackiego w rejonie Tarnowa–Pilzna – praca doktorska

nagroda publiczności – Adam Fheed (AGH) – Diageneza i właściwości zbiornikowe cechsztyńskich skał węglanowych w rejonie Wielichowa na Niżu Polskim – praca magisterska

Sesja posterowa:

I miejsce – Jacek Dudek (AGH) – Model optymalnego sterowania odwiertem wielodennym w procesach EOR-CO2 – praca magisterska

II miejsce – Wojciech Labuda (SGH) – Analiza opłacalności eksploatacji metanu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego w Polsce – praca licencjacka

III miejsce – Monika Walczuk (AGH) – Projekt instalacji usuwania gazów kwaśnych metodą absorpcji aminowej z użyciem N-metylodietanoloaminy (MDEA) – praca inżynierska

nagroda publiczności – Jacek Dudek (AGH) – Model optymalnego sterowania odwiertem wielodennym w procesach EOR-CO2 – praca magisterska