05.12.2017

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2017/2018


Przypominamy, że egzamin inżynierski odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. dla studentów wszystkich kierunków.

Ekologiczne Źródła Energii

Geofizyka

Górnictwo i Geologia

Informatyka Stosowana

Inżynieria Środowiska

Ochrona Środowiska