10.12.2018

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2018/2019


Przypominamy, że egzamin inżynierski odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. dla studentów wszystkich kierunków.

Ekologiczne Źródła Energii

Geofizyka

Górnictwo i Geologia

Informatyka Stosowana

Inżynieria Środowiska

Ochrona Środowiska