05.12.2019

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2019/2020


Przypominamy, że egzamin inżynierski odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 r. dla studentów wszystkich kierunków.

Ekologiczne Źródła Energii

Geofizyka

Górnictwo i Geologia

Informatyka Stosowana

Inżynieria Środowiska

Ochrona Środowiska