08.12.2020

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2020/2021


Egzamin inżynierski odbędzie się w dniach:

  • 14 stycznia 2021 r. - I termin
  • 4 lutego 2021 r. - II termin

dla studentów kierunków:

Ekologiczne Źródła Energii

Geofizyka

Górnictwo i Geologia

Informatyka Stosowana

Inżynieria Środowiska

Ochrona Środowiska