18.05.2020

Zagadnienia do egzaminu kierunkowego dla studentów studiów II stopnia w roku akad. 2019/2020


Poniżej zamieszczamy zagadnienia do egzaminu kierunkowego dla studentów studiów II stopnia w roku akademickim 2019/2020. Egzamin odbędzie się w pierwszym tygodniu po zakończeniu części podstawowej sesji letniej. Dokładny termin jest uzależniony od ewentualnych zmian w organizacji roku akademickiego i zostanie podany w terminie późniejszym .