18.05.2020

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego dla kierunku TiR w roku akad. 2019/2020


Poniżej zamieszczamy zagadnienia do egzaminu licencjackiego dla studentów studiów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2019/2020. Egzamin odbędzie się w pierwszym tygodniu po zakończeniu części podstawowej sesji letniej. Dokładny termin jest uzależniony od ewentualnych zmian w organizacji roku akademickiego i zostanie podany w terminie późniejszym .

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego dla studentów studiów I stopnia kierunku "Turystyka i Rekreacja" w roku akademickim 2019/2020.