20.02.2019

Zasady organizacji praktyk zawodowych


Szanowni Państwo, Studenci II i III roku WGGiOŚ

Zgodnie z programem studiów, Studenci pierwszego stopnia kształcenia (IV semestr dla kierunku TiR oraz VI semestr, dla pozostałych kierunków) zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej albo realizacji modułu kształcenia, dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, prowadzonego na WGGiOŚ.

Bardzo proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami dotyczącymi organizacji praktyk:

Osoby, które zdecydowały się zrealizować praktykę zawodową w formie modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, będą proszone o wpisanie się na listę uczestników tych zajęć, w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane Państwu wkrótce. Zajęcia realizowane w ramach wspomnianego modułu kształcenia prowadzone będą przez specjalistów z Centrum Karier AGH oraz Centrum Transferu Technologii AGH. W ramach realizacji tego modułu, każdy student będzie miał możliwość uczestnictwa w 63 h zajęć, w tym:

- 50 h wykładów i szkoleń

- 10 h pracy własnej (przygotowanie CV i LM oraz prezentacji/wystąpienia publicznego)

- 3 h konsultacji indywidualnej z doradcą zawodowym

Zajęcia będą prowadzone w bieżącym semestrze, w kilku terminach (do wyboru) oraz częściowo w trakcie trwania letniej sesji egzaminacyjnej. Osoby, które wcześniej elektronicznie zadeklarują wolę realizacji tego modułu, będę następnie proszone o wpisywanie się w Dziekanacie na poszczególne terminy zajęć. Szczegóły dotyczące tych zapisów zostaną podane w kolejnym ogłoszeniu. 

Dr hab. Marek Rembiś

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk