16.02.2016

Zasady organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2015/16


Zamieszczamy zasady organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia WGGiOŚ AGH w roku akademickim 2015/2016.