28.06.2016

Zmarł dr inż. Andrzej Szybist


 

W dniu 27 czerwca 2016 roku, po ciężkiej chorobie, w wieku 71 lat zmarł dr inż. Andrzej Szybist, zasłużony nauczyciel akademicki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Andrzej Szybist urodził się 2 stycznia 1945 roku w Brzostku koło Jasła. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do LO w Kołaczycach, a następnie podjął studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. W roku 1970 uzyskał dyplom magistra inżyniera i rozpoczął pracę w KWK Mortimer-Porąbka w Zagórzu koło Dąbrowy Górniczej jako geolog w Dziale Mierniczo-Górniczym. Od roku 1973 swoją pracę związał z Akademią Górniczo-Hutniczą, początkowo na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Złóż Soli i Surowców Chemicznych Instytutu Mineralogii i Surowców Mineralnych. W roku 1979 uzyskał stopień doktora i objął stanowisko adiunkta. Od początku lat 90. brał intensywny udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, początkowo jako jej członek a następnie jako sekretarz i przewodniczący.

W roku 2000 objął stanowisko Prodziekana ds. Studiów Zaocznych na Wydziale  Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Funkcję tę sprawował do roku 2008. Był autorem wielu publikacji i opracowań dla przemysłu, dotyczących złóż soli w Wieliczce, Bochni, Kłodawie, Dębinie, LGOM, itp. Szczególnie cenione były jego rozwiązania kartograficzne, takie jak różnego rodzaju mapy specjalne i przekroje geologiczne, które stanowiły podstawę do dalszych prac geologiczno-górniczych i zabezpieczających w kopalniach soli.

Dr inż. Andrzej Szybist, oprócz działalności zawodowej, w życiu prywatnym posiadał bardzo szeroki krąg zainteresowań, obejmujących zarówno sztukę, historię, geografię jak również filatelistykę. Znany był jako kolekcjoner i znawca zegarów. W swojej kolekcji zgromadził ponad 150 zegarów pochodzących z różnych okresów i miejsc na świecie.

W środowisku akademickim dał się poznać jako wybitny pedagog umiejący nawiązać kontakt ze studentami. Był przy tym koleżeński i chętnie służył pomocą i radą w trudnych sytuacjach.

Tracimy Wspaniałego Kolegę i Przyjaciela!

 

Pracownicy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Akademii-Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Nekrolog