12.06.2019

Harmonogram egzaminu magisterskiego w dniu 26.06.2019r.


Harmonogram egzaminu magisterskiego w dniu 26.06.2019r.

Prosimy o przybycie 15 minut przed wyznaczoną godziną.

Studenci zobowiązani są przynieść ze sobą podpisane oświadczenie.