06.02.2018

Studenci III roku WGGiOŚ


Szanowni Państwo, Studenci III roku WGGiOŚ

 Zgodnie z programem studiów, Studenci pierwszego stopnia kształcenia (IV semestr dla kierunku TiR oraz VI semestr, dla pozostałych kierunków; 4 ECTS) zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej albo realizacji modułu kształcenia, dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, prowadzonego na WGGiOŚ.

Bardzo proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami dotyczącymi organizacji praktyk:

  1. Zasady organizacji praktyk zawodowych i dyplomowych realizowanych przez Studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
  2. Harmonogram prac związanych z realizacją praktyk zawodowych i dyplomowych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku akademickim 2017/2018
  3. Wykaz osób organizujących w poszczególnych Katedrach praktyki zawodowe
  4. Wzór podania o przyjęcie studenta na praktykę
  5. Wzór porozumienia pomiędzy Dziekanem WGGiOŚ a Przedstawicielem firmy przyjmującej studenta na praktykę

 Osoby, które zdecydowały się zrealizować praktykę zawodową w formie modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, będą proszone o wpisanie się na listę uczestników tych zajęć, w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane Państwu wkrótce. Zajęcia realizowane w ramach wspomnianego modułu kształcenia prowadzone będą przez specjalistów z Centrum Karier AGH oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. W ramach realizacji tego modułu, każdy student będzie miał możliwość uczestnictwa w 63 h zajęć, w tym:

  • 50 h wykładów i szkoleń
  • 10 h pracy własnej (przygotowanie CV i LM oraz prezentacji/wystąpienia publicznego)
  • 3 h konsultacji indywidualnej z doradcą zawodowym

Zajęcia będą prowadzone w bieżącym semestrze, w kilku terminach (do wyboru) oraz częściowo w trakcie trwania letniej sesji egzaminacyjnej. Osoby, które wcześniej elektronicznie zadeklarują wolę realizacji tego modułu, będę następnie proszone o wpisywanie się w Dziekanacie na poszczególne terminy zajęć. Szczegóły dotyczące tych zapisów zostaną podane w kolejnym ogłoszeniu. 

Dr hab. Marek Rembiś

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk