20.05.2019

Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego


Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego.

Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października 2019 r.

Szczegóły dotyczące składania wniosków są przedstawione w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego (zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu).

Zarządzenie J.M. Rektora AGH Nr 25 z dnia 11 czerwca 2018 r.

 

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna,

Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH,

Członkini Kapituły Stypendium.