23.05.2019

EUROSTUDENT VII


EUROSTUDENT VII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy.

Zasadniczym elementem projektu jest sondaż na reprezentatywnej próbie studentów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleciło przygotowanie i realizację tego sondażu firmie PBS Spółka z o.o. Celem jest zebranie opinii aż 10 000 studentów.

W imieniu Pana Rektora, prof. Wojciecha Łużnego zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

https://pbs.pl/eurostudent

Termin wypełnienia ankiety upływa z końcem czerwca br.

Plakat EuroStudent

Zaproszenie do udziału w ankiecie

English version