05.03.2019

Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020


Informacja dla studentów WGGiOŚ AGH ubiegających się o wyjazd do uczelni partnerskich i/lub na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020:
Zasady uczestnictwa w programie, lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ oraz dokumenty do ściągnięcia znajdują się na stronie
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl
Lista uczelni partnerskich dla WGGiOŚ AGH znajduje się na stronie
http://www.wggios.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/wggios/banery/Studenci/ErasmusUczelniePartnerskieWGGiOS_AGH_2019_tabela.pdf
Studenci ubiegający się o wyjazd do uczelni partnerskiej składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/studia informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt programu studiów w uczelni partnerskiej, zaakceptowany przez opiekuna naukowego.

Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/praktyka informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt praktyki, dodatkowym atutem będzie korespondencja z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktykę.


Podstawowym kryterium kwalifikacji studentów do udziału w programie będzie średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów na WGGiOŚ AGH, a dla studentów studiów II stopnia – średnia ocen ze studiów + ocena ukończenia studiów I stopnia (dyplom).


Dodatkowym kryterium kwalifikacji będzie certyfikat znajomości języka obcego.
Dokumenty aplikacyjne na wyjazd do uczelni partnerskich dla których koordynatorami są dr hab. inż. B. Tomaszewska, dr inż. A. Sowiżdżał, dr inż. S. Gałaś, dr inż. W. Mayer, dr inż. B Papiernik, dr inż. W. Zygo i dr K. Dudek kadudek@agh.edu.pl oraz na praktyki należy składać do dr Dudka (p. 27) w terminach konsultacji (poniedziałki 10.00-11.00, środy 11.00-12.00), natomiast na wyjazd do uczelni partnerskich dla których koordynatorami są prof. J. Jarzyna jarzyna@agh.edu.pl i dr hab. inż. S. Tomecka-Suchoń – do Pani prof. Jarzyny, p. 117, lub w sekretariacie Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH, p. 119.


Termin składania dokumentów – czwartek, 25 kwietnia 2019.


Studenci aplikujący na studia w semestrze zimowym lub całym roku akademickim 2019/2020 na uczelniach partnerskich w których terminy aplikacji upływają wcześniej (np. uczelnie w Norwegii, Słowacji, Szwecji, UK) powinni złożyć dokumenty do 27 marca 2019 oraz uzgodnić z koordynatorami umów tryb nominacji i aplikacji.