26.02.2018

Praktyki zawodowe dla studentów III roku


Szanowni Państwo,

Osoby, które zdecydowały się zrealizować praktykę zawodową w formie modułu kształcenia dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, proszone są o wpisanie się na listę uczestników tych zajęć, w terminie do dnia 23 marca 2018 roku. Link do formularza zgłoszenia.

 

Dr hab. Marek Rembiś
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk