Laboratorium analityki geochemicznej

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, III p. pok. 343

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium posiada standardowe wyposażenie umożliwiające wykonywanie pokazów i ćwiczeń z chemii ogólnej, analizy jakościowej i ilościowej. Możliwości analityczne mogą być wspomagane przez spektrofotometry: UV/VIS i absorpcji atomowej.

Oferta usługowa:

Możliwość i umiejętności wykonywania na zlecenie analiz ilościowych wód, ścieków, gleb, gruntów, minerałów i skał, roślin oraz różnych badań normatywnych. Ilościowe analizy pełne, wskaźnikowe i pierwiastków śladowych. Oznaczenia zawartości węglowodorów ropopochodnych metodą spektrofotometrii fourierowskiej w podczerwieni – współpraca z spektrofotometrem BIORAD FTS-165.

Aparatura:
Dane kontaktowe:

Dr Jan Tarkowski
tel. +48.12.617.36.29, 24.41, e-mail: tarkowskijp@gazeta.pl