Laboratorium analiz środowiskowych

Lokalizacja:

Katedra Ochrony Środowiska, paw. A-0, III p, pok. 345

Aparatura:

Spektrometr AAS seria iCE3000 firmy Thermo SCIENTIFIC – system atomizacji płomieniowej, oznaczanie podstawowych pierwiastków. Cel wykorzystania- naukowo-dydaktyczny.

Urządzenia przygotowawcze, pomiarowe:

  • Wytrząsarka wibracyjna „analysette 3” Typ SPARTAN– jest laboratoryjną wytrząsarką do dokładnego rozdzielenia i klasyfikowania frakcji ziaren
  • Piec muflowy
  • Laboratoryjna stacja mikrofalowa START D firmy MILESTONE do procedur roztwarzania
  • Mineralizator DigiPREP HT do procedur roztwarzania
  • Podstawowy sprzęt laboratoryjny

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Przedmiot analiz i badań : gleby, osady, rośliny.

Zakres i rodzaj analiz i badań możliwych do wykonania w Laboratorium: oznaczenie podstawowych pierwiastków w glebach, osadach, roślinach, oznaczenie zawartości węglanów metodą objętościową.

Oferta usługowa:

Możliwości zastosowania do rozwiązania przykładowych problemów naukowych.

Dane kontaktowe:

Mgr inż. Jadwiga Cyrana
12 617 25 71, jcyrana@agh.edu.pl