Laboratorium biotechnologiczne

Lokalizacja:

Budynek A-0, piętro III, nr pokoju 329

Aparatura:

Aparatura wykorzystywana w laboratorium:

Spektrofotometr UV-Vis, model Camspec/M501 Single Beam,
cel wykorzystania: dydaktyczny,
podstawowe parametry techniczne: oznaczanie podstawowych pierwiastków, zakres długość fali 190-1100nm

Spektrofotometr Vis, model Camspec/M108
cel wykorzystania dydaktyczny,
podstawowe parametry techniczne: oznaczanie podstawowych pierwiastków, zakres długość fali 325-1000nm

Urządzenia preparacyjne, przygotowawcze, pomocnicze:

  • Autoklaw mikrofalowy
  • Autoklaw
  • Komora laminarna
  • Wirówka
  • Podstawowy sprzęt laboratoryjny
Możliwości badawcze/pomiarowe:

Przedmiot analiz i badań : gleba, osad ściekowy, osad czynny, woda

Zakres i rodzaj analiz i badań możliwych do wykonania w Laboratorium: podstawowe badania mikrobiologiczne, biologiczne, biochemiczne, biotechnologiczne,

Oferta usługowa:

Możliwości zastosowania do rozwiązania przykładowych problemów naukowych

Dane kontaktowe:

Dr inż. Anna Kostka, dr inż. Magdalena Strzebońska

12 617 39 44, 12 617 51-62 e-mail: anna.kostka@gmail.com, mstrzebo@agh.edu.pl