Laboratorium dendrochronologiczne

Lokalizacja:

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, A-0

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Analiza dendrochronologiczna drewna współczesnego, sufosylnego i fosylnego, w tym pomiary sekwencji przyrostów rocznych z wyszczególnieniem drewna wczesnego i późnego; Datowania bezwzględne drewna dębowego z obszaru środkowej Europy (ostatnie 4000 lat) oraz gatunków iglastych: sosny, jodły świerka (ostatnie tysiąclecie).

Oferta usługowa:

Analizy denrochronologiczne, dendroekologiczne i dendroklimatyczne drewna współczesnego, subfosylnego i fosylnego. Datowania bezwzględne drewna dębowego i podstawowych gatunków iglastych z obszaru Polski i terenów sąsiednich.

Aparatura:
Dane kontaktowe:

Prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec
Tel. +48.12.617.24.09, e-mail: mkrapiec@agh.edu.pl