Laboratorium magnetycznego rezonansu jadrowego

Lokalizacja:

Katedra Geofizyki, paw. A-0, niski parter, pok. 019

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Badania relaksacji jądrowej na próbkach skał, badania zjawiska dyfuzji w skałach, jednowymiarowe obrazowanie.

Oferta usługowa:

brak

Aparatura:
Dane kontaktowe:

????

tel. +48.12.617.23.58, e-mail: ???