Laboratorium mikroanalizy

Lokalizacja:

Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, paw. A-0, niski parter, pok. 06

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Analiza chemiczna w mikroobszarze od Na do Bi , bez O i Cl z precyzją ±2% wartości wielkości mierzonej

Oferta usługowa:

brak

Aparatura:
Dane kontaktowe:

Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
tel. +48.12.617.24.33, e-mail: piestrz@geol.agh.edu.pl