Laboratorium mineralogii eksperymentalnej

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, wysoki parter, pok. 28

Możliwości badawcze/pomiarowe:
  • badania nad kinetyką i mechanizmem rozpuszczania oraz krystalizacji minerałów,
  • synteza i modyfikowanie właściwości minerałów i substancji mineralnych w celu uzyskania nowego typu sorbentów,
  • badania właściwości sorpcyjnych naturalnych, modyfikowanych i syntetycznych materiałów mineralnych,
  • synteza wybranych minerałów i charakterystyka ich właściwości termodynamicznych,
  • możliwości pomiarowe w zakresie oznaczenia pojemności sorpcyjnej, oznaczania zawartości wybranych składników roztworów metodami kolorymetrycznymi, potencjometrycznymi i in.
Oferta usługowa:

Istnieje możliwość wykonywania prac laboratoryjnych we współpracy naukowej oraz zleceniach.

Aparatura:
Dane kontaktowe:

dr hab. inż. Tomasz Bajda
tel. +48.12.617.23.74, e-mail: bajda@geol.agh.edu.pl