Laboratorium pierwiastków krytycznych

Lokalizacja:

paw. A-0, niski parter, pok. 018

Możliwości badawcze/pomiarowe:

brak

Oferta usługowa:

brak

Aparatura:

brak

Dane kontaktowe:

prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
tel. +48.12.617.24.33, e-mail: piestrz@geol.agh.edu.pl