Laboratorium sedymentologiczne

Lokalizacja:

Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, paw. A-0, piwnice, L-18

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Odtwarzanie struktur sedymentacyjnych; bezinwazyjne pomiary prędkości przepływu i koncentracji transportowanej zawiesiny materiału aluwialnego za pomocą urządzenia działającego na zasadzie absorpcji promieniowania γ – pochodzącego z 137Cs.

Oferta usługowa:

brak

Aparatura:

brak

Dane kontaktowe:

Dr inż. Wojciech Mastej
tel. +48.12.617.47.65, e-mail: wmastej@agh.edu.pl