Laboratorium wydziałowe geotechniczne

Lokalizacja:

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, paw. A-0, niski parter, pok. 05

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Oznaczanie parametrów fizyko-mechanicznych gruntów (naturalnych i antropogenicznych), skał i kruszyw. Badania prowadzone są zgodnie z Polskimi Normami; możliwość wykonywania oznaczeń na podstawie Norm Brytyjskich, Amerykańskich, Niemieckich.

Oferta usługowa:

Realizacja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych - oznaczenia parametrów fizyko-mechanicznych gruntów (naturalnych i antropogenicznych) i kruszyw.

Aparatura:

Dane kontaktowe:

dr inż. Aleksandra Borecka
tel. +48.12.617.46.40, tel./faks +48.12.617.46.50, e-mail: labwydz@geol.agh.edu.pl