Pracownia mikroskopii optycznej

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, parter, pok. 29d

Możliwości badawcze/pomiarowe:

brak

Oferta usługowa:

Badania mikroskopowe minerałów, skał i rud w świetle przechodzącym i odbitym: opis, analiza ilościowa i dokumentacja fotograficzna badań.

Aparatura:
Dane kontaktowe:

dr Jerzy Czerny
tel. +48.12.617.23.76, e-mail: jmczerny@netnalea.com