Habilitacje

Minimalne wewnętrzne zalecenia do rozpatrywania wniosku habilitacyjnego przez Radę Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszki Gruszeckiej-Kosowskiej
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Edyty Puskarczyk
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Pauliny Krakowskiej-Madejskiej
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Marty Wardas-Lasoń
Postępowanie habilitacyjne dr Janusza Olszaka
Postępowanie habilitacyjne dr Pawła Netzla
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyny Górniak
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Marcina Zycha
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Barbary Bielowicz
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny Sowiżdżał
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasza Toboły
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Ewy Adamiec
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Grzegorza Rzepy
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Mariusz Czopa
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Magdaleny Dumańskiej-Słowik
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Bożeny Gołębiowskiej
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Roberta Dudy
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Wiesława Bujakowskiego
Postępowanie habilitacyjne dr Anny Waśkowskiej
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Jakuba Matusika
Postępowanie habilitacyjne dr Sławomiry Pusz
Postępowanie habilitacyjne dr Tadeusza Klechy
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasza Danka
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Lucyny Samek
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Arkadiusza Krawca
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Adama Postawy
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Pawła Kosakowskiego
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Włodzimierza Mościckiego
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Urszuli Aleksander-Kwaterczak
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Dariusza Więcława
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Barbary Tomaszewskiej
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Henryka Sechmana
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Alicji Kicińskiej
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Jerzego Deca
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomisława Gołębiowskiego
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Lucyny Rajchel
Postępowanie habilitacyjne dr inż. Sylwii Tomeckiej-Suchoń

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasza Bajdy