• mapa serwisu
  • pl
  • Projekty
  • Projekty
 

Projekty relizowane i zrealizowane na Wydziale

„Neotektonika północno-wschodniego zakończenia systemu uskokowego basenu wiedeńskiego”

Projekt Narodowego Centrum Nauki

Okres realizacji: 03.07.2013-02.12.2016

Numer umowy NCN: UMO-012/07/B/ST10/04318

Kierownik projektu: dr hab. Anna Świerczewska, prof. nadzw. AGH

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza