Projekty z Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie – Fundusz Społeczny

Aplikacyjne studia doktoranckie w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych. POWER nr 03.02.00-00-I038/16

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Manecki

Data rozpoczęcia: 01.10.2017

Okres trwania: 60 miesięcy