Inne projekty

Program Norweski

A comprehensive metal emission pattern from motor vehicle and the distribution of road-specific metals in river system (water, suspended matter and sediment)

Kierownik projektu: dr hab. inż. Ewa Adamiec

Data rozpoczęcia: 01.04.2016

Okres trwania: 7 miesięcy

 

Międzynarodowy Projekt Polsko-Turecki POLTUR2 (konsorcjum)

Zagospodarowanie wód geotermalnych: odzysk energii oraz produkcja wody

Z ramienia AGH: dr hab. inż. Barbara Tomaszewska (Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Bryjak)

Data rozpoczęcia: 01.11.2017

Okres trwania: 34 miesiące

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Energia geotermalna: podstawa nisko-emisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju - wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce

Kierownik projektu: dr hab. inż. Michał Stefaniuk

Data rozpoczęcia: 07.07.2017

Okres trwania:4 miesiące

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Potencjał dla wykorzystania energii geotermalnej w Polsce- miasto Poddębice

Kierownik projektu: mgr inż. Marek Hajto

Data rozpoczęcia: 01.08.2016

Okres trwania: 11 miesięcy