Publikacje

Aktywność naukowa pracowników Wydziału znajduje odzwierciedlenie m.in. w publikacjach. Poniżej zestawiono liczbę publikacji pracowników WGGIOŚ z lat 2006–2018 na podstawie danych z Bibliografii Publikacji Pracowników AGH.