09.03.2021

Praktyki zawodowe dla studentów II rok (Geoturystyka) i III roku (pozostałe kierunki)


Szanowni Państwo, Studenci II i III roku WGGiOŚ

Zgodnie z programem studiów, Studenci pierwszego stopnia kształcenia (IV semestr dla kierunku GT oraz VI semestr, dla pozostałych kierunków) zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej.

Bardzo proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami dotyczącymi organizacji praktyk:

Dla studentów, którzy nie będą w stanie zorganizować sobie praktyki zawodowej, wprowadzona zostaje możliwość uczestniczenia przez nich w cyklu szkoleń prowadzonych przez szkoleniowców z Centrum Karier AGH. W ramach realizacji tego modułu dotyczącego autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, każdy student będzie miał możliwość uczestnictwa w 100 h zajęć (4ECTS), w tym: wykładów i szkoleń, pracy własnej i konsultacji indywidualnej z doradcą zawodowym. Zajęcia będą się odbywały w sposób zdalny, przy użyciu aplikacji Teams w terminie ustalonym przez CK AGH.

Osoby, które zdecydują się na realizację praktyki zawodowej w formie takiego modułu kształcenia, będą proszone o wpisanie się na listę uczestników tych zajęć. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane Państwu w późniejszym terminie.

Dr hab. Marek Rembiś
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk