Akredytowane laboratorium hydrogeochemiczne

Lokalizacja:

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, paw. A-0, niski parter, pok. 17

Akredytacja:

Certyfikat akredytacji PCA nr AB 1050

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Pobór próbek wód podziemnych i powierzchniowych, pomiar parametrów fizykochemicznych wód (pH, Eh, PEW), oznaczanie zawartości składników nietrwałych w terenie

Oferta usługowa:

Realizacja zleceń Klientów zewnętrznych i wewnętrznych na oznaczanie parametrów fizykochemicznych oraz zawartości metali i metaloidów w wodach i próbkach stałych po przeprowadzeniu do roztworu.

Aparatura:
Dane kontaktowe:

http://labkhgi.agh.edu.pl/