Laboratorium mikrotermometryczne

Lokalizacja:

Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, paw. A-0, niski parter, pok. 06

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium przystosowane jest do badań inkluzji fluidalnych w zakresie temperatur od –196°C do 600°C. Pomiary mikrotermometryczne można wykonywać w tempie od 0,1°C/min do 10°C/min.

Oferta usługowa:

brak

Aparatura:
Dane kontaktowe:

Tomasz Toboła
tel. +48.12.617.24.00, e-mail: tob@geol.agh.edu.pl