Laboratorium odnawialnych źródeł i poszanowania energii w Miękini

Lokalizacja:

Katedra Surowców Energetycznych, Mięknia`

Możliwości badawcze/pomiarowe:

brak

Oferta usługowa:

brak

Aparatura:

brak

Dane kontaktowe:

mgr inż. Jarosław Kotyza
tel. +48.12.617.40.57, e-mail: kotyza@agh.edu.pl