Regulaminy
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej