17.03.2017

I Konferencja Geotematyczna GAUS


W najbliższy weekend, 17 - 19 marca 2017r., odbędzie się I Konferencja Geotematyczna GAUS – nazwa utworzona od symbolicznych wyrazów: Geo, AGH, UW, Studenci. Odcyfrowując nazwę można dowiedzieć się o idei przyświecającej organizatorom. GAUS skoncentrowany jest przede wszystkim na studentach uczelni AGH i UW, a konkretniej na ich rozwoju i zaangażowaniu w rozwój nauk o Ziemi oraz stowarzyszonego z nimi przemysłu.

Pierwsza edycja GAUS odbędzie się w Chęcinach w województwie świętokrzyskim.  Tam zlokalizowane jest ECEG - Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Jest to centrum badań wszystkich działów nauk o Ziemi, od geofizyki, przez mineralogię, na hydrogeologii kończąc. Zawiera szereg laboratoriów wyposażonych w najnowsze urządzenia pomiarowe i jednostki komputerowe, a do tego sale konferencyjne i pawilony mieszkalne. Centrum jest zlokalizowane w pobliżu zamku królewskiego, co czyni to miejsce interesującym historycznie, archeologicznie i geologicznie.

Poza spotkaniami z wiodącymi firmami w formie wykładów, prelekcji i warsztatów planowane są również zajęcia terenowe oraz laboratoryjne z przeróżnych metod badawczych wykorzystywanych na co dzień przez instytuty badawcze i prywatne przedsiębiorstwa.

W piątek, po uroczystej inauguracji wydarzenia, zaprezentują się firmy działające w branży geologicznej. Wystąpią przedstawiciele następujących przedsiębiorstw i instytutów: PGNiG, Soletanche, GDDKiA, PIG-PIB, TPI, SEGI-AT i Skanska.

W sobotę odbędą się następujące warsztaty i prelekcje:

·  Warsztat “Georadar - teoria, wykorzystanie w praktyce, obróbka wyników na komputerach”

·  Warsztat “GAUS Geoprzestrzenie”

·  Warsztat “Wykorzystanie analizy palinofacjalnej w rekonstrukcjach paleogeograficznych”

·  Warsztat “Metody magnetyczne w geologii”

·  Warsztat “TPI - wykorzystanie skaningu”

·  Prelekcja “Poszukiwania Złotego Pociągu - badania oraz wyniki”

·  Prelekcja “Blue Gas - z czym to się je”

W niedzielę studenci zmierzą się między sobą na sesjach posterowej i referatowej, na których będą mieli okazję zaprezentować wyniki własnych badań i skonfrontować je z pracami innych uczestników. Całość oceniana będzie przez wykwalifikowane jury, które najlepszym pracom przyzna wartościowe nagrody.

Planowane jest utworzenie z GAUSa wydarzenia cyklicznego, powtarzanego każdego roku we współpracy z różnymi uczelniami prowadzącymi dydaktykę z zakresu nauk o Ziemi.