09.10.2015

II Konferencja Sorbenty Mineralne


 

W dniach 21-23 września 2015 roku w Krakowie odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna „Sorbenty Mineralne – Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie”. Honorowy patronat Konferencji objęli: JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka oraz Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa. Konferencję zorganizował Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Kopalnia Wapienia Czatkowice oraz Fundacja dla AGH.

Ceremonii otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz Słomka. Gości przybyłych na Konferencję przywitał Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Tomasz Bajda.

Tematyka konferencji objęła szerokie spectrum zagadnień związanych z sorbentami mineralnymi: surowce do produkcji sorbentów mineralnych, modyfikacja właściwości technologicznych sorbentów, zastosowanie sorbentów w energetyce, rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym, rafineryjnym oraz w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. Podczas sesji plenarnej uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień: Sławomira Kosiby (Prezesa KW Czatkowice) - Przyszłość odsiarczania w energetyce – zasoby i technologia, Krzysztofa Galosa (Wicedyrektora IGSMiE PAN) - Krajowe źródła i rynek sorbentów wapiennych do odsiarczania spalin w kontekście zróżnicowanych właściwości poszczególnych ich odmian, Waldemara Jończyka (Kierownika Działu Geologicznego KWB Bełchatów) - Charakterystyka oraz potencjalne możliwości zagospodarowania wapieni występujących w złożu węgla brunatnego Bełchatów - zbocze południowe Pola Szczerców.

Podczas pierwszych dwóch sesji tematycznych uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tematami dotyczącymi zastosowania surowców węglanowych (wapieni i dolomitów) w technologiach oczyszczania spalin ze związków siarki oraz metali ciężkich, w tym rtęci. W sesji poświęconej surowcom ilastym zaprezentowane zostały referaty poświęcone wykorzystaniu kaolinitów, haloizytów i smektytów oraz ich modyfikatów, jako sorbentów metali oraz składników gazów odlotowych wytwarzanych w wybranych procesach biotechnologicznych. W kolejnych sesjach tematycznych, które odbyły się drugiego dnia, poruszane były zagadnienia związane z wykorzystaniem minerałów żelaza oraz zeolitów, jako sorbentów związków organicznych i nieorganicznych.

Na zakończenie pierwszego dnia Konferencji odbyła się uroczysta kolacja w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić ekspozycję wystawienniczą Muzeum a także bawić się podczas występu zespołu „Obsession”.  

Trzeciego dnia Konferencji odbyła się wycieczka terenowa, w czasie której uczestnicy zwiedzili Kopalnię Wapienia Czatkowice oraz Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Podczas wizyty w Kopalni wszyscy mogli prześledzić tok produkcji mączki wapiennej począwszy od odstrzału urobku (niezapomniane przeżycie), poprzez kruszenie skały a skończywszy na jej zmieleniu. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem winnicy i degustacją wina.  

Zaprezentowane na Konferencji referaty zostały opublikowane w monograficznym opracowaniu pod tytułem „Sorbenty Mineralne 2015 – Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie”. Monografia została wydana przez Wydawnictwa AGH.

W Konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników. Ponad połowa osób pochodziła z zakładów przemysłowych zajmujących się wydobyciem i produkcją oraz zastosowaniem sorbentów mineralnych. Reprezentowanych było 15 firm z tego sektora, oraz 8 uczelni technicznych z całej Polski. Podczas sześciu sesji tematycznych zostało wygłoszonych 27 referatów i zaprezentowane 9 posterów.

Uczestnicy Konferencji nawiązali wzajemne kontakty, podpisane zostały wstępne porozumienia o współpracy. Wszyscy umówili się na następne spotkanie w 2017 roku podczas III Konferencji Naukowo-Technicznej „Sorbenty Mineralne 2017”, która odbędzie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.