30.05.2016

The XXIII Session of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland


Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii współorganizuje w tym roku konferencję The XXIII Session of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland - "Subduction systems in the Sudetes and related areas"
- 20-23.10.2016
Stara Morawa kolo Stronia Ślaskiego

Więcej informacji na stronie:
http://www.ptmin2016.ptmin.pl/