13.05.2016

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny


Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów uprzejmie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbędzie się w dniach 11–14 października 2016 r. w Mszczonowie. Kongres jest najważniejszym wydarzeniem dla środowiska naukowców i praktyków zajmujących się energią geotermalną w Polsce.

Współorganizatorami Kongresu są Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka SA oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza, WGGiOŚ - Katedra Surowców Energetycznych i Redakcja czasopisma GLOBEnergia.

Kongres będzie służył podsumowaniu dotychczasowych dokonań w zakresie rozwoju wykorzystania wód i energii geotermalnej, przedstawieniu wyników badań, prac wdrożeniowych i inwestycyjnych, nowych projektów, a także perspektywicznych kierunków dalszego rozwoju geotermii w Polsce. Przedstawione zostaną plany i strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące sektora OZE, w tym geotermii, a także uwarunkowania prawne i ekonomiczne. 

Dla przypomnienia jest to piąty Ogólnopolski Kongres Geotermalny (V OKG). Poprzednie cztery edycje Kongresu odbyły się w 2007 r., 2009 r., 2011 r. i 2013 r.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Energii a także Marszałkowie Województwa Łódzkiego i Mazowieckiego.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopismo GLOBEnergia oraz Wiadomości Naftowe i Gazownicze.
Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, studentów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.

V Ogólnopolski Kongres Geotermalny będzie służył podsumowaniu dotychczasowych dokonań w zakresie rozwoju wykorzystania wód i energii geotermalnej, przedstawieniu wyników badań, prac wdrożeniowych i inwestycyjnych, nowych projektów, a także perspektywicznych kierunków dalszego rozwoju geotermii w Polsce. Przedstawione zostaną plany i strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące sektora OZE, w tym geotermii, a także uwarunkowania prawne i ekonomiczne. W ramach Kongresu odbędą się m.in. sesje plenarne, panelowe i naukowe, a jego istotnym elementem będzie wizyta studyjna w Geotermii Mazowieckiej SA.

Formularz zgłoszeniowy, a także inne bieżące informacje związane z Kongresem podane są na stronie internetowej: www.energia-geotermalna.org.pl/kongres.

osoba do kontaktu: Marek Hajto (tel. 617-38-39)