Stypendia ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe mogą otrzymać studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Jest to pomoc materialna ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

Świadczenia te są przyznawane przez ministra nadzorującego Uczelnię na wniosek Rady Wydziału przedstawiony przez Rektora AGH.

Dokładne informacje na temat powyższych stypendiów dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.